نمایش 1–12 از 29 نتیجه

استپر زیورآلات 2 گرمی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 2 گرمی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست
 • تعداد در هر 2 گرم تقریبا 90 عدد می باشد.

انواع قاب برنزی زیورآلات

2000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • اندازه کد یک 6.5  سانتیمتر
 • اندازه کد دو 5 در 5 سانتیمتر
 • اندازه کد سه 3.5 در 4.5 سانتیمتر
 • اندازه کد چهار 3 در 7.5 سانتیمتر
 • اندازه کد پنج 3.5 در 2.5 سانتیمتر
 • اندازه کد شش 2.5 در 2.5 سانتیمتر
 • اندازه کد هفت 2 در 3.5 سانتیمتر
 • اندازه کد هشت 3 در 3.5 سانتیمتر
 • اندازه کد نه 3.5 در 3.5 سانتیمتر

بست پشت گوشواره 20 عددی

5000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 20 عددی می باشد.
 • جنس: پلاستیک

بست زیورآلات 5 گرمی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست
 • اندازه بست 4 میلیمتر می باشد.
 • تعداد در هر 5 گرم 120 عدد می باشد.

بست گازگیر 13 میل ده عددی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • رنگ ثابت نمی باشد.
 • طول بست طلایی و نقره ای 13 میلیمتر می باشد.
 • طول بست برنزی 15 میلیمتر می باشد.

پایه گوشواره چفتی طلایی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک جفت می باشد.
 • رنگ ثابت نیست.
 • رنگ طلایی

پایه گوشواره عصایی 5 جفتی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای پنج جفت می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

پایه گوشواره میخی 5 جفتی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای بسته پنج جفتی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست.

حلقه اتصال بزرگ 5 گرمی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست
 • اندازه حلقه اتصال طلایی 8 میلیمتر
 • اندازه حلقه اتصال نقره ای 7 میلیمتر
 • اندازه حلقه اتصال برنزی 6 میلیمتر
 • تعداد در هر 5 گرم تقریبا 50 عدد می باشد.

حلقه اتصال درشت 5 گرمی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست
 • اندازه حلقه اتصال طلایی 8 میلیمتر و تعداد در هر 5 گرم تقریبا 85 عدد می باشد.
 • اندازه حلقه اتصال نقره ای 7 میلیمتر و تعداد در هر 5 گرم تقریبا 85 عدد می باشد.
 • اندازه حلقه اتصال برنزی 6 میلیمتر و تعداد در هر 5 گرم تقریبا 55 عدد می باشد

حلقه اتصال ریز 5 گرمی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 گرمی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست
 • اندازه حلقه اتصال 4 میلیمتر می باشد.
 • تعداد در هر 5 گرم تقریبا 140 عدد می باشد.

حلقه پیچی 20 عددی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای بسته 20 عددی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست.
 • اندازه یک سانتیمتر می باشد.