نمایش 1–12 از 14 نتیجه

برگ فلزی طلایی ده تایی

5000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • اندازه برگ فلزی زیتون کد یک 3.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه برگ فلزی کد دو 4 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه برگ فلزی کد سه 2 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه برگ فلزی کد چهار 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • رنگ طلایی

برگ فلزی نقره ای ده تایی

36000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • اندازه برگ فلزی کد یک 4.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه برگ فلزی کد دو 4 سانتیمتر می باشد.
 • رنگ نقره ای

پک خرجکار برنزی 25 تایی مخلوط

16000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 25 عددی متنوع می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

پک خرجکار طلایی 45 تایی مخلوط

42000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 45 عددی متنوع می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

پک خرجکار نقره ای 40 تایی مخلوط

30000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 40 عددی متنوع می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

پلاک فروزن

12000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک 3.5 سانتیمتر می باشد.
 • رنگ برنزی

خرجکار برنزی ریز ده تایی

5000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

خرجکار خرس آبنباتی

تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • اندازه خرس تقریبا 2.5 سانتیمتر است.

خرجکار طلایی ریز ده تایی

5000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

خرجکار میوه ای

3000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • اندازه بین 1/5 تا 2 سانتیمتر می باشد.

خرجکار نقره ای ریز ده تایی

3000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • رنگ ثابت نیست

دانه انار آویز دار ده تایی

27000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر یک بسته ده عددی می باشد.
 • جنس : پلاستیک براق و سبک